Kulturschloss Burgdorf
Schlossmuseum
Helvetisches Goldmuseum
Museum für Völkerkunde
Schlossmuseum
"Hut & Co"
Sonderausstellung
2. Mai 2014 bis 29. März 2015

mehr »

 
Helvetisches Goldmuseum
"Gold im Land der aufgehenden Sonne"
Sonderausstellung
30. März 2014 bis 15. März 2015

mehr »

 
Museum für Völkerkunde
"Entdeckerlust - Burgdorfer in Ostasien"
Sonderausstellung
17. Oktober 2014 bis 5. Juli 2015

mehr »
 
"Hut & Co".
Sonderausstellung
2. Mai 2014 bis 29. März 2015

mehr »